Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Εκπαιδευτική χρήση των ιστολογίων

ένα ιστολόγιο μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία γιατί η κατασκευή και η διατήρησή του είναι ιδιαίτερα απλή και προσφέρει δυνατότητες προβολής και δημοσίευσης χωρίς σχεδόν κανένα κόστος. Αναλυτικά


η Διατήρηση ενός ιστολογίου μπορεί να χρησιμεύσει

Α. στους διδάσκοντες
 • για το διαμοιρασμό και την κριτική συζήτηση εμπειριών μάθησης και διδασκαλίας
 • για τη δημιουργία ενός αρχείου εμπειριών διδασκαλίας
 • για την παροχή οδηγιών και φύλλων εργασίας για διάφορα αντικείμενα διδασκαλίας
 • για την περιγραφή τρόπων αξιοποίησης της τεχνολογίας στις αίθουσες διδασκαλίας
 • για την ανάρτηση διδακτικού υλικού (εικόνες, animation, προσομοιώσεις, διαγράμματα, podcast, βίντεο, κουίζ)
 • Για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων ενός μαθήματος(ημερολόγιο συναντήσεων, ανάρτηση περιγραφής των εργασιών, δημοσίευση καλύτερων εργασιών, κτλ.).
 • Για την παροχή βιβλιογραφίας προς μελέτη.
 • Για τη δημοσίευση περιλήψεων και την κριτική συζήτηση των μαθητευόμενων πάνω σε κάθε θέμα.
 • Για την έμμεση επικοινωνία με τους γονείς
 • Για τη δημοσίευση υλικού παραγόμενου στην τάξη
 • Για την ανάθεση ατομικών ή ομαδικών εργασιών,
 • Για τη δημοσίευση πληροφοριών που δεν ανήκουν στα περιεχόμενα του μαθήματοςαλλά είναι συναφείς με αυτό
 • Για την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών τάξεων (του ίδιου ή διαφορετικών ιδρυμάτων)
 • Για την κριτική συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα που τίθενται από το διδάσκοντα του μαθήματος
 • Για την αξιολόγηση του μαθήματος (ανώνυμη ή επώνυμη, ανά διάλεξη ή για όλο το μάθημα,…)


Β. στους μαθητές

 • Για τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης πολυμεσικού υλικού
 • Για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων ερευνών των μαθητευόμενων
 • Για τη δημιουργία μιας θεματικής ομάδας
 • Για την καταγραφή της εξέλιξης του ιστορικού ενός μαθητικού έργου
 • Για τη δημιουργία μιας μαθητικής εφημερίδας
 • Για τη δημιουργία φακέλου προσωπικών έργων - δημιουργημάτων
 • Σχολιασμός μαθητικής ζωής
 • Ομαδική συνεργασία και 
 • επικοινωνία με μαθητές άλλων σχολείων
περισσότερες ιδέες στο ΠΣΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου